Hlavní menu

Další nové typy driverů v kompaktním provedení od Helvaru (25.07.2018)

Na začátku léta uvolnil Helvar další nové typy driverů v kompaktním provedení - LC35SE-CC-350-850 a LC35SE-CC-350-850-LOOP.

Oba dva typy mají shodné technické parametry, liší se pouze mechanickými rozměry a možnostmi připojení napájecích vodičů.

Oba drivery jsou pokračovateli v nové řadě SELV zdrojů. Výstupní proud je nastavitelný LED - Iset rezistory v rozsahu 350-850mA, případně lze využít pevně nastavenou hodnotu 600mA. Drivery splňují požadavky na SELV zařízení, mají dvojitou nebo zesílenou izolaci a max. výstupní napětí do 60V (ULED 25-54V). Stejně tak jako u již dříve uvolněných driverů z nové platformy SE, mají i tyto drivery dobu života 100 000 hodin, velice nízké zvlnění výstupní proudu do 1% a vysokou účinnost.

U typu LC35SE-CC-350-850-LOOP jsou integrované krytky přívodních kabelů a bezšroubové svorkovnice, které umožňují rychlou a jednoduchou instalaci. Na napájecí straně je možnost připojit do jednoho pólu svorkovnice dva vodiče o max. průřezu 2,5 mm2, umožňují tedy klasické smyčkování svítidel.

Typ LC35SE-CC-350-850 je určen převážně pro instalaci do svítidel, při použití přídavných krytek LC-SRA a LC-SRA-LOOP lze použít jako zdroje pro samostatnou instalaci.

 

Katalogový list LC35SE-CC-350-850

Katalogový list LC35SE-CC-350-850-LOOP